رای انجام کار ابتدا پارچه ها را به صورتی روی هم بگذارید تا پشت پارچه ها روی همدیگر باشد و سپس درز را سنجاق بزنید . یعنی سنجاق ها سمت روی پارچه قرار می گیرد.

 

حال درز را به فاصله نیم سانتی از لبه با دوخت ساده بدوزید. دقت داشته باشید دوخت از روی پارچه انجام می شود.

 

درز دوخته شده را مطابق شکل اتو زده و سپس با قیچی از نزدیکی محل دوخت ، اضافی درز را ببرید.

 

حال پارچه را باز کرده و درز دوخته شده را به سمت پایین اتو کنید.

حالا پارچه را ازمحل درز دوخته شده  بچرخانید تا روی پارچه ها روی هم قرار بگیرد ( اگه خاطرتان باشد تا حالا پشت پارچه ها به هم بود) خوب حالا درز را از این سمت اتو کنید. دقت کنید خط دوخت داخل کار است.

حالا دومرتبه چرخکاری داریم این بار از فاصله یک سانتی لبه با دوخت ساده چرخ می کنیم . دوخت قبلی بین درز قرار می گیرد.

 درز را به سمت پایین اتو می کنیم

 

 ببینید چه درز تمیزی شده .

 

 

منبع:

روان مثل رود


کارگاه آموزش خیاطی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ما عاشق دلداده ء بی عنوانیم! CRM Mohtava فرابین پندار | طراحی سایت دانلود فایل قصر خیال گلفا چت|الهه جون دوست دارم|گلفاچت|چت گلفا|golfachat نوآموز